1/249

Exterior-2

Từ giờ đến hết năm 2017 còn 249 ngày nữa. Mình sẽ đánh số và ghi thêm /249 để phấn đấu mỗi ngày đều viết vài câu và chụp một cái ảnh. Đến lúc nhìn lại thì sẽ dễ theo dõi hơn. Hôm nay mình nhận được tin vui. Em trai yêu quý của mình đã đạt được bước ngoặt trong đời. Cầu mong em sẽ học rộng hiểu nhiều và lúc nào cũng yên vui.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s