Về cái tên 123 Amsterdam

Craig's Graduation-31

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mình bắt đầu lập một cái blog mới với hừng hực quyết tâm sẽ viết và trút bầu tâm sự mỗi ngày. Khổ nỗi, mình vốn quyết tâm tuy ngùn ngụt nhưng chỉ kéo dài vài giây nên chỉ được mấy ngày là những em blog lần lượt phủ bụi ra đi. Mình giận mình quá. Continue reading “Về cái tên 123 Amsterdam”

Advertisements